images

50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin Dikkatine!

50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için “iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinden hizmet alma zorunluluğu.” 01.01.2014 tarihinde başladı.

Okumaya devam et

211745_600_hukuk_1350787767

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Torba Kanunla Ertelendi Fakat Diğer Yükümlülükler hala geçerli!

2 Ağustos 2013 CUMA
Resmî Gazete Sayı : 28726

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013

MADDE 55 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.”

Okumaya devam et

Antalya iş Güvenliği Hizmetlerinden hizmet alarak bu yasal zorunluluğu yerine getirebilirsiniz.

4857 sayılı iş kanunun Değişik 81. Maddesi ile 82. Maddesindeki İş Güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar tanımına uygun ve iş güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmelik hükümleri gereği olarak işverenler işyerlerinde işin risk grubuna uygun (A, B veya C sınıfı) sertifikalı İSG Uzmanı bulundurmakla yükümlü kılınmışlardır.

Okumaya devam et